Rahastusvõimaluste leidmine

 • Eesti ja EL rahastamisallikate analüüs ja võimaluste leidmine kliendi idee teostamiseks
 • investorite kaasamine (rõhuasetusega start-up´idel)

Arendusprojektide ettevalmistamine ja elluviimine

 • projektiidee strateegiline analüüs ja arendus
 • projektipartnerite leidmine
 • rahastamistaotluste ettevalmistamine
 • projektijuhtimine
 • aruandlus
 • arendusprojektide spetsiifikast lähtuvad eesti-inglise ja inglise-eesti tõlketeenused

Innovatsiooni ja tehnoloogiasiirde toetamine

 • rahvusvaheliste tehnoloogiapäringute vahendamine
 • partnerotsingud ja kontaktüritused

Ettevõtluskeskkonna ja start-up ökosüsteemi arendamine

 • klastrite, eluslaborite, kiirendite jms ettevõtluse tugistruktuuride arendustegeused
 • rahvusvaheliste partnerite leidmine
 • koolitusprogrammide läbiviimine (koostöös rahvusvaheliste ekspertidega)
 • kontaktürituste, seminaride, konverentside korraldamine