Ühiskondlikult vastustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis

Projekti "Ühiskondlikult vastustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis" (SoFiMa)  põhieesmärk on jõuda laiapõhjalise koostööni erinevate sektorite ja osapoolte vahel arendamaks sotsiaalse ettevõtluse hetkeolukorda Eestis. Projekt kaasab oma tegevustesse eraettevõtteid, mittetulundusühinguid, teadlasi, investoreid, pankade esindajaid kui ka kohaliku- ja riigitasandi poliitikakujundajaid. Projekti lõpptulemiks on nende osapoolte vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamine Eesti turu vajadustele vastava uue sotsiaalse finantsinstrumendi loomiseks

BIA konsultant käis Põltsamaa Ühisgümnaasiumis noorte ettevõtjatega vestlemas

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ettevõtlussuuna abituriendid lõpetavad see aasta gümnaasiumi. Üks oluline osa gümnaasiumi õppekavast moodustab ettevõtluse süvendatud õpe, sh saavad õpilased võimaluse koostada ja hiljem ka komisjoni ees kaitsta oma äriplaani.

BIA liitus Startup Europe saadikute võrguga

BIA on liitunud üle-euroopalise Startup Europe võrgustikuga, mis aitab startup'idel saada juurdepääsu rahastusele, kontaktvõrgustikele ja võtta neile olulistest üritustest.

EstLat-Accelerate uus voor on avatud!

EstLat-Accelerate kutsub kõiki huvilisi kandideerima eelkiirendi uude vooru.

Loe lisa siit: http://estlat-accelerate.eu/estlat-accelerate-program-invites-pre-seed-startups-to-apply/


BIA nõustamisteenused on aidanud viia tuntud Eesti idufirma järgmisele tasemele

Äripäev võttis luubi alla BIA pikaaegse kliendi, SprayPrinteri, kes on Eestis laineid löönud eelkõige oma innovatiivse tehnoloogia ja suure tuntuse kasvuga - noor firma on lühikese ajaga saavutanud rahvusvahelise kuulsuse ja juba kanda kinnitanud ka Silicon Valley's.

EstLat-Accelerate projekt alustas

Mais sai alguse EstLat-Accelerate projekt, mille eesmärgiks on läbi viia kolm IKT-teemalist eelkiirendiprogrammi ettevõtluse toetamiseks Eestis ja Lätis. Projekti koordinaator on BIA ning seda rahastab Interreg Eesti-Läti programm.

ASSET projekt alustab

ASSET projekt sai rahastust H2020 teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist ja algas 2016. aasta jaanuaris. Projekti konsortsium koosneb seitsmest partnerist Šveitsist, Hispaaniast, Saksamaalt, Austriast ja Eestist, ning selle eesmärk on muuta tarbimiskultuuri, pakkuda tarbijatele uusi ostlemise võimalusi ja luua tarbijatele kogukonnad, mis tagaksid teadliku tarbimise.

Edukas H2020 TWINNING taotlus

Projekt SEARMET, mille taotluse koostas BIA OÜ Eesti Maaülikooli tellimusel, sai positiivse otsuse H2020 Twinning meetmest.

Edukas ERA Chair rahastustaotlus

OÜ B.I.A. konsultantide abiga koostatud ja H2020 programmi poolt rahastatav ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonna poolt ellu viidav project The ERA Chair for Translational Genomics and Personalized Medicine võimaldab järgmise viie aasta jooksul tuua Eestisse maailma tipptasemel teaduskompetentsi siirdemeditsiiin ja personaalmeditsiini valdkonnas ja luua selleteemalise professuuri Tartu Ülikooli arstiteaduskonna juurde.

BIA OÜ konsultandid aitasid koostada eduka rahastustaotluse Horizon 2020 meetmesse

H2020 programmi SME instrumendi raames edukaks osutunud Interspectrum OÜ projektitaotluse esimese faasi eesmärgiks on hinnata Interspectrumi uue spektroskoobi tehnoloogilist ja majanduslikku teostatavust ning koostada rakendusplaan toote arendamiseks.

Haapsalu Suure-Holmi sadama taristu uuendamine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas jaanuaris 2015.a. toetada Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatava Väikesadamate võrgustiku arendamise meetmest Haapsalu Suure-Holmi sadama rekonstrueerimistöid. Projektitaotluse koostasid BIA konsultandid.

BIA ja Smart City Lab viivad Eesti ettevõtjad Smart City Expole

BIA korraldab koos Smart City Lab-iga targa linna teemalise õppereisi Barcelonasse, et külastada seal toimuvat Smart City Expot ning tutvuda samal ajal ka Barcelona huvitavamate targa linna lahenduste ning nende arendamise praktikatega.

BIA aitab korraldada Otepää MK etappi

Eesti Suusaliidu tellimusel koostasid BIA konsultandid eduka taotluse suusatamise MK etapi läbiviimiseks Otepääl.Ürituse toimumist toetatakse EAS rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetuse taotlusvoorust.

Skeleton Technologies ja BIA sõlmisid arendusprojektide raamlepingu

BIA ja superkondensaatorite väljatöötamise ja tootmisega tegelev ettevõte Skeleton Technologies sõlmisid koostöölepingu ühiseks arendusprojektide juhtimiseks.

BIA panustab 30 MEUR suunamisse Eesti veemajandusse

BIA osaleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektide planeerimisel Eestis ja nende finantsanalüüside koostamisel. Kokku koostatakse 2014.a. kuue projekti finantsanalüüsid, mis on aluseks investeeringute kaasamiseks mahus ligi 30 MEUR.