BIA nõustamisteenused on aidanud viia tuntud Eesti idufirma järgmisele tasemele

Äripäev võttis luubi alla BIA pikaaegse kliendi, SprayPrinteri, kes on Eestis laineid löönud eelkõige oma innovatiivse tehnoloogia ja suure tuntuse kasvuga - noor firma on lühikese ajaga saavutanud rahvusvahelise kuulsuse ja juba kanda kinnitanud ka Silicon Valley's.

BIA konsultandid on SprayPrinter'it selle asutamisest saati nõustanud nii erinevate rahastusvõimaluste kui oma äriplaani ja -mudeli kiire ja tõhusa arendamise osas, tänu millele on ettevõte esitnaud mitmeid nii kohalikke kui rahvusvahelisi rahastustaotlusi. Pärast edukat SME faas I taotlust aitas BIA kui EEN kohalik kontaktpunkt ka tuua firmat nõustama ärieksperdi Arthur Monksi. Äripäev kirjutab:

"Lahendust otsides võttis SprayPrinter ühendust võrgustikuga Enterprise Europe Network. Võrgustiku abiga tekkis võimalus kaasata väliseksperte, kes aitasid uute ideede ja suuna valikul. Koostöös võrgustiku liikmega Baltic Innovation Agency saadi valmis tegevuskava, mis kinnitas, et tootearendust ja turundamist pidurdab vähene raha. Tõdeti, et esmatähtis on leida lisaraha.

Tänu tegevuskavale kiideti heaks neli SprayPrinteri rahastamistaotlust ja ettevõte sai investeeringuteks 135 000 eurot. Hiljuti valmis ettevõttel Euroopa Liidu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tugivõrgustiku Enterprise Europe Networki toel teise faasi projektitaotlus, mis keskendub printimisseadmete laiendamisele ja teistele potentsiaalsete rakenduste prototüüpidele.
See teise faasi projektikonkurss on osa ELi programmist Horisont 2020, mis toetab teadus- ja arendustegevust ning aitab uuendusmeelsetel väikefirmadel maailmas juhtpositsiooni saavutada.

Lisaks sellele määras võrgustik SprayPrinterile nõu andma ka programmi Horisont 2020 konsultandi Arthur Monksi, kes liitus nendega 2016. aasta juulis. „Kogenud konsultandina olen näinud sarnaseid probleeme mitmete alustavate väikeettevõtete juures. Aitasin SprayPrinteril leida võimalusi, kuidas oma ettevõtte väärtust tõsta. Iga ettevõte, kus töötavad avatud meele ja kultuuriga inimesed, saab juhendamisest kasu,“ rääkis Monks."

Loe lisaks: http://www.aripaev.ee/sisuturundus/2017/10/18/spreiprinteri-leiutanud-eesti-idufirmal-aitab-maailma-vallutada-eli-tugivorgustik