BIA panustab 30 MEUR suunamisse Eesti veemajandusse

BIA osaleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektide planeerimisel Eestis ja nende finantsanalüüside koostamisel. Kokku koostatakse 2014.a. kuue projekti finantsanalüüsid, mis on aluseks investeeringute kaasamiseks mahus ligi 30 MEUR.