Edukas ERA Chair rahastustaotlus

OÜ B.I.A. konsultantide abiga koostatud ja H2020 programmi poolt rahastatav ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonna poolt ellu viidav project The ERA Chair for Translational Genomics and Personalized Medicine võimaldab järgmise viie aasta jooksul tuua Eestisse maailma tipptasemel teaduskompetentsi siirdemeditsiiin ja personaalmeditsiini valdkonnas ja luua selleteemalise professuuri Tartu Ülikooli arstiteaduskonna juurde.