BIA liitus Startup Europe saadikute võrguga

BIA on liitunud üle-euroopalise Startup Europe võrgustikuga, mis aitab startup'idel saada juurdepääsu rahastusele, kontaktvõrgustikele ja võtta neile olulistest üritustest.
Startup Europe (SE) initsiatiiv keskendub peamiselt kahele olulisele suunale, mille kaudu iduettevõtteid toetada:

1. SE aitab iduettevõtteid toetavatel võrgustikel saada juurdepääsu rahastusele, mis lubaks disainida veelgi parema üle-euroopalise startup-ökosüsteemi, milles iduettevõtted saavad neile vajalikku toetust ja nõu ning võimalusi luua uusi kontakte, leida uusi partnereid, siseneda uutele turgudele ja leida investoreid;
2. SE toetab piiriüleste ärivõrgustike tööd ja rohujuuretasandi initsiatiive.

SE saadikuna aitab BIA aktiivselt kaasa võrgustiku nähtavuse suurendamisele ning aitab SE tiimil luua kontakte kohalike iduettevõtete, huvigruppide ja osapooltega. Samuti aitab BIA koguda tagasisidet SE toimimise kohta, mis omakorda aitab Euroopa Komisjonil disainida veel paremaid teenuseid ja algatusi, mis toetaks selle initsiatiivi tööd ja toimimist. 

Seni on SE programmist kasu saanud 715 iduettevõtet, kes on kasvatanud üle 200 mln euro kapitali. Programm on korraldanud rohkem kui 900 investorite kohtumist, sh 500 piirideülest kohtumist ja võrgustumisüritust ning 350 kontaktide loomise üritust. Startup Europe Week korraldas 2017. aasta veebruaris 411  üritust EL-i 28. liikmesriigis, mis järgis Eurovisiooni mudelit, et riiklikul tasandil võitjad valida. SE on korraldanud 110 tegevust, mis aitasid startupidel internatsionaliseerida ja rohkem kui 180 startupi on seni osalenud tegevustes, mis on toimunud Indias, Aafrikas ja Silicon Valley's.

Startup Europe


Lohe lähemalt programmist ja kuida ssee saab sind aidata siit:
http://startupeuropeclub.eu/startup_europe_impact/