BIA OÜ konsultandid aitasid koostada eduka rahastustaotluse Horizon 2020 meetmesse

H2020 programmi SME instrumendi raames edukaks osutunud Interspectrum OÜ projektitaotluse esimese faasi eesmärgiks on hinnata Interspectrumi uue spektroskoobi tehnoloogilist ja majanduslikku teostatavust ning koostada rakendusplaan toote arendamiseks.

 Teostatavusuuringu valmimisel jätkub koostöö teise faasi taotluse koostamisel, mille eesmärgiks on valmistada toode ette turule toomiseks ning demonstreerida selle äripotentsiaali. Uus spektroskoop võimaldab mõõta veekeskkondade ruumhajuvusfunktsiooni senisest täpsemalt ning on oodatud lahendus mereuuringutes, klimatoloogias ja optilises kommunikatsioonis.