Edukas H2020 TWINNING taotlus

Projekt SEARMET, mille taotluse koostas BIA OÜ Eesti Maaülikooli tellimusel, sai positiivse otsuse H2020 Twinning meetmest.
Projekti SEARMET eesmärgiks on tugevdada EMÜ koostööd kahe olulise välismaise teadusasutusega, Sheffieldi Ülikooli ja Kopenhaageni Ülikooliga, et parandada kohalike ülikoolide uuringute ja innovatsioonivõimekust loomade sigimismeditsiini ja embrüotehnoloogia vallas. Projekti neljas partner on Tartu Ülikool. Projekti lõpuks on EMÜ suurendanud oma töötajate teadmisi ja ekspertiisi, laiendanud potentsiaalsete teaduspartnerite ringi ja kasvatanud organisatsiooni üleüldist võimekust, et saada valdkonna juhtivaks eksperdiks.