BIA konsultant käis Põltsamaa Ühisgümnaasiumis noorte ettevõtjatega vestlemas

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ettevõtlussuuna abituriendid lõpetavad see aasta gümnaasiumi. Üks oluline osa gümnaasiumi õppekavast moodustab ettevõtluse süvendatud õpe, sh saavad õpilased võimaluse koostada ja hiljem ka komisjoni ees kaitsta oma äriplaani.

BIA konsultant Andra külastas Põltsamaad 8. aprillil ning veetis päeva andes tunde 11. ja 12. klassi õpilastele. 11. klassi õpilastega, kes alustavad oma äriplaanide ettevalmistusega järgmine aasta, arutati uute toodete ja teenuste väljaarendamise protsesse, tehti ajurünnakuid ja arutati Eesti idufirma-maastiku edulugusid.

Abituriendid, kes on juba oma äriplaanide arendamise lõppstaadiumis, said individuaalset tagasisidet ja soovitusi oma äriplaanidele. Lisaks tehti mitmeid rühmatöid, arutleti äriplaanide ja idufirmade telgitaguseid ning õpilased said võimaluse küsida vabas vormis küsimusi. BIA kutsuti ka maikuus toimuvale äriplaanide kaitsmisele komisjoniliikmeks.